Centre Cívic Casal de Sarriá
Eduardo Conde, 22-42
08034 Barcelona (Barcelona)
Telf.: 932 562 720
email: ccsarria@qsl.cat
web: ccsarria@qsl.cat

El Centre Cívic Sarrià treballa amb els següents eixos transversals;

Sostenibilitat

Integració

Suport a la creació

Treball comunitari i participació

Sostenibilitat

Totes les accions i activitats generades per l’equipament s’executaran sota el criteri de sostenibilitat i de bones pràctiques mediambientals, treballant alhora aspectes de sensibilització i implicació ciutadana.

D’un temps ençà, s’han desenvolupat polítiques medi ambientals en el context d’una sèrie de marcs polítics, inclosos els processos de Cardiff i Lisboa i el protocol de Kyoto pel desenvolupament sostenible. La implicació d’institucions púbiques, educatives, d’empreses, d’entitats i associacions en l’Agenda 21 de la ciutat de Barcelona, ens ofereix un compromís empíric i global d’establir un programa d’acció mediambiental i l’estratègia comunitària pel desenvolupament sostenible.

Integració

Les activitats i accions de l’equipament tindran en compte tots els col·lectius i vetllaran per a que cap persona trobi barreres arquitectòniques ni psicològiques que impedeixin el seu accés als diversos serveis i activitats que oferim.

Suport a la creació

L’equipament treballarà per donar recolzament i sortida a totes aquelles manifestacions artístiques dels col·lectius i persones que s’hi acostin i que tinguin interès per la població.

Actualment ja hi ha un projecte engegat, que funciona fa dos anys anomenat Llençar’t que es treballa conjuntament amb la Coordinadora de Dansa i Arts Escèniques de Sarrià- Sant Gervasi i la Coordinadora de Rock de Sarrià, a través de la cessió d’espais d’assaig i de la participació d’aquests col·lectius en la vertebració del projecte. Aquest projecte, acull diverses manifestacions artístiques que es classifiquen en tres grans grups : música, teatre i dansa.

D’altra banda es seguirà incentivant la creació poètica i literària a través del projecte de Jocs Florals, així com l’espai plàstic amb el concurs de pintura ràpida i la reserva d’espais d’exposició per joves artistes.

Quan a la música , disciplina de gran rellevància a l’equipament, es seguirà treballant conjuntament amb la Coordinadora de Rock, en el concurs de directes i la gestió dels bucs d’assaig i concerts mensuals que tenen com a objectiu el suport a noves formacions, juntament amb el cicle de jazz, i un cicle de noves músiques que es vol engegar de cara al proper any.

Treball comunitari i participació

Totes les accions i activitats programades des de l’equipament tindran com a eix vertebrador i prioritari els interessos i necessitats dels grups , col·lectius i persones properes al centre. Aquest serà doncs un treball transversal en totes les accions de la gestió i programació del Centre Cívic Sarrià amb l’objectiu de desenvolupar dinàmiques socials i de difusió cultural i alhora, afavorir la relació i comunicació comunitària, promovent l’associacionisme amb la finalitat d’enriquir social i culturalment la població tant d’ infants, joves, adults i gent gran i així fer-los conscients de pertànyer a una col·lectivitat, mitjançant la seva participació.

El centre Cívic ha de ser un recurs que faciliti i potenciï, programes, activitats dissenyades conjuntament amb els grups, entitats i associacions, així com una eina i element d’utilització per part de la població de cessió d’infraestructures i materials.

Per aquest motiu el Centre Cívic estarà obert a grups estables fora del seu horari tot i que serà necessària la contractació de control ( vigilància ) a càrrec del grup que utilitzi el centre.

 
 en Facebook este centro compartir en Twitter este centro   Como llegar

foto usuario
Iniciar sesión   |   Registrarse
  • añade este espacio a tus favoritos
  • envia este enlace a un amigo
Ver mis favoritos
Elige el idioma de la página
Sala Parés
La Casa Encendida
Tabacalera Promoción del Arte
Museo San Telmo
CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea
Museo Lázaro Galdiano
Comunidad de Madrid
Artium
San Telmo Museoa

 

Inicio » Mapa de museos y exposiciones » Cataluña / Catalunya » Barcelona » Barcelona » Centre Cívic Casal de Sarriá